Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof  w Sztutowie

Obóz Stutthof stał się od pierwszych chwil swojego istnienia jednym z miejsc, gdzie dokonywała się eksterminacja polskiej inteligencji i Żydów, obywateli Wolnego Miasta Gdańsk oraz mieszkańców polskich miast Pomorza Gdańskiego.

Koncepcja utworzenia u nasady Mierzei Wiślanej obozu, przede wszystkim dla Polaków, powstała jeszcze przed agresją Niemiec na Polskę i była ona zgodna z założeniami polityki antypolskiej i antyżydowskiej.

Obóz Stutthof został przejęty pod względem organizacyjno - administracyjnym przez placówkę gestapo w Gdańsku, jako "obóz pracy wychowawczej".