Panoramy 360°

Panoramy 360°

Wybierz panoramę.
Po uruchomieniu panoramy trzymając kursor oglądaj dowolne miejsce,
lub skorzystaj z kółka nawigacyjnego w lewym górnym rogu panoramy.